Kurban Rolünden Kurtulmak

Aslında kurban rolü (mağduriyet kavramı) toplumun kültür yapısına uyumludur Mesela bizler, hem dini inançlarımız gereği, hem de geleneksel örf adetlerimizden ötürü ihtiyacı olan kişilere yardım etmeyi sever ve bunu kutsarız. O yüzden mağduriyet de bir bakıma toplum içinde “olumlu” bir durum halini alabilir. Böyle bir kültürde mağdur olan kişinin rolü “Zavallı şey”, “Hiç kimsesi yok”,“Kurban Rolünden Kurtulmak” yazısının devamını oku